Експерт з внутрішніх та зовнішніх комунікацій

Обов’язки:

 • Планування, розробка та впровадження PR концепції спільно з експертом із залучення ресурсів. Звітування.
 • Організація прес-конференцій, зустрічей з громадськістю, виступів в засобах масової інформації;
 • Підготовка відповідних матеріалів для преси, заяв, інформації, повідомлення;
 • Моніторинг матеріалів засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації та аналізу рейтингу організації у соціальній та благодійній сферах;
 • Налагодження контактів з партнерськими організаціями; Пошук активних партнерів для співпраці (не менше 50 активних організацій до кінця проекту) та залучення керівників Відділів/Відділень до співпраці;
 • Ведення бази даних партнерських організацій та її щоквартальний перегляд; Підписання договорів про співпрацю;
 • Планування, організація та поширення не менш, ніж 4 інформаційних кампаній на рік;
 • Організація та проведення двох круглих столів, ініційованих ЄЦСП;
 • Відвідування організованих партнерами заходів (два на квартал) або залучення інших працівників проекту до заходів. Складання протоколів;
 • Формування щорічного звіту по діяльності проекту у вигляді журналу.
 • Складання щорічного загального плану і деталізованого щоквартального в рамках концепції спільно із керівниками Відділів/Відділень Соціального центру.

 

Вимоги:

 • нормативно-правові акти з питань масової інформації;
 • форми і методи ведення рекламних кампаній;
 • порядок розробки бізнес-планів та стратегій;
 • етику ділового спілкування;
 • методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій і зв’язку, обчислювальної техніки.
 • Цілі та завдання проекту;
 • Досвід роботи в НГО